Cynizm

15 tekstów – auto­rem jest Cy­nizm.

Choć his­to­ria me­go życia jest porozbijana,
To głębo­ko wie­rze, że kiedyś mi ją ktoś poukłada. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 maja 2015, 18:45

Przy­jem­ności nie zaznam,
Na dnie me­go ser­ca gru­by lód.
On miłości nie do­puści,
Mówi na nią wróg. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 kwietnia 2015, 15:06

Twoja anatomia

Widzę miłość w twoim ser­cu, w twoich oczach, w twoim ręku.
Dob­roć płynie ci żyłami, twój mózg wy­pełniony dob­ry­mi chwilami. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 marca 2015, 18:07

Osiągając samotność

Jak niewiele trze­ba, żeby poczuć złość, zaz­drość, żal, niena­wiść, smutek.
Mało trze­ba by osiągnąć to.
Sa­mot­ność-to ona jest zaz­dros­na, smut­na, po pros­tu zła. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 lutego 2015, 17:51

* * *

Uśmiech... Ta­ka rzadkość.
Znacznie częstszy smu­tek jest i płacz.
To przez nasze życie, to przez cały świat. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 stycznia 2015, 14:11

Jak na rzym­skiej arenie...
Mi­nuty życia idą na stracenie.
Tyl­ko ce­zar de­cydu­je o ich losie:
Kciukiem w dól, lub kciukiem w górę. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 stycznia 2015, 10:37

Niezwykła książka.

Czy­tam cię...
Codzien­nie po roz­dziale. Poz­na­je Twoją his­to­rię, nie wy­rywam kar­tek i nie oce­niam po okładce.
Jes­teś li­ryką, epiką, by­wasz też dramatem.
Py­tasz: kiedy skończę cię czytać?
Dopóki będę przy to­bie, dopóty będę cię czytać. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 stycznia 2015, 16:42

Ludzie którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że nie pot­rze­bują in­nych ludzi. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 stycznia 2015, 09:45

Zaw­sze kiedy spa­dała gwiaz­dka, ja myślałam życzenie.
Na łące szu­kałam czte­rolis­tnych koniczynek...
A te­raz...Te­raz zna­lazłam swo­je szczęście.
Jest w jed­nej osobie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2015, 09:59

-Ja lu­bie tyl­ko zwierzęta...
-A ludzi?
-Tyl­ko ciebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 stycznia 2015, 22:45

Cynizm

"Będzie gorzej zanim będzie lepiej..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cynizm

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 maja 2015, 15:08krysta sko­men­to­wał tek­st Choć his­to­ria me­go życia [...]

11 lutego 2015, 18:09Cynizm sko­men­to­wał tek­st Osiągając sa­mot­ność

5 lutego 2015, 17:54nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Osiągając sa­mot­ność

29 stycznia 2015, 16:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Uśmiech... Ta­ka rzad­kość. Znacznie częstszy [...]

19 stycznia 2015, 21:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykła książka.  

19 stycznia 2015, 17:40scorpion sko­men­to­wał tek­st Ludzie którzy nie pot­rze­bują [...]

19 stycznia 2015, 16:40Cynizm sko­men­to­wał tek­st Ludzie którzy nie pot­rze­bują [...]

18 stycznia 2015, 20:14scorpion sko­men­to­wał tek­st Ludzie którzy nie pot­rze­bują [...]

18 stycznia 2015, 20:10CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Ludzie którzy nie pot­rze­bują [...]

18 stycznia 2015, 09:56natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ludzie którzy nie pot­rze­bują [...]